Projekty

’Dwa domy, jedno dzieciństwo. Przeciwdziałanie przemocy w sytuacji rozstania rodziców.’

 
W realizacji do 31.10.2026
 

Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Gdańska.

W ramach projektu „Dwa domy, jedno dzieciństwo. Przeciwdziałanie przemocy w sytuacji rozstania rodziców”, oferujemy kompleksowe wsparcie mieszkańcom Gdańska, którzy znajdują się w kryzysie lub konflikcie okołorozwodowym/okołorozstaniowym, a ich sytuacja materialna utrudnia korzystanie z usług specjalistów według standardowych stawek rynkowych.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wyposażenie uczestników w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
w kontekście rozwodu czy separacji rodziców. Głównym założeniem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, zrozumienie trudności związanych
z rozstaniem rodziców oraz redukcja skutków społecznych i psychicznych alienacji rodzicielskiej.

GRUPA DOCELOWA

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gdańska, głównie do rodziców, dzieci i młodzieży, zarówno w formalnych związkach małżeńskich,
jak i nieformalnych relacjach. Pracujemy z rodzinami przygotowującymi się do rozstania, potrzebującymi wsparcia w procesie przejścia przez tę trudną sytuację, oraz tych zagrożonymi przemocą.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

  1. Indywidualne konsultacje poprzedzające mediację: dostarczymy narzędzia do skutecznego rozwiązywania konfliktów na etapie ich pojawienia się.
  2. Warsztaty dla rodziców: podniesiemy kompetencje rodziców w towarzyszeniu dzieciom w konfliktach, dostarczymy wiedzę na temat opieki naprzemiennej, współrodzicielstwa i alienacji rodzicielskiej.
  3. Grupa warsztatowa dla dzieci i młodzieży „Dwa domy, jedno dzieciństwo”: oferujemy przestrzeń dla dzieci i młodzieży, aby zrozumiały i odnalazły się w sytuacji rozstania rodziców.
  4. Poradnictwo psychologiczne: ważne wsparcie emocjonalne dla rodziców, pomagające im w radzeniu sobie z trudnościami.
  5. Mediacje rodzinne: oferujemy przestrzeń do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

 

MIEJSCE REALIZACJI:

Siedziba Fundacji FISO przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11 w Gdańsku.

Indywidualne konsultacje poprzedzające mediację.

Konsultacja poprzedzająca mediację ma na celu przygotowanie stron do skutecznego i efektywnego rozwiązania konfliktu. Podczas konsultacji wyjaśniamy czym jest mediacja, jaki jest jej przebieg
i zasady oraz rolę mediatora. Analizujemy, czy mediacja jest odpowiednim narzędziem, czy może istnieją inne metody rozwiązania sporu, które lepiej odpowiadają potrzebom stron. Ustalamy również wszelkie kwestie organizacyjne.

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne to szansa na rozmowę o trudnościach
i wyzwaniach związanych z rozstaniem min. o tym czy zostać w związku czy się rozstać, jeśli się rozstać to jak się do niego przygotować i jak powiedzieć o tym bliskim i rodzinie, jakie są potrzeby dziecka w sytuacji rozstania rodziców, jak radzić sobie z trudnymi emocjami, jak przetrwać ten trudny czas

Scroll to Top