Mediacje

Mediacja to dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana,
niezależna i bezstronna osoba mediatora, za zgodą stron pomaga uczestnikom:

poradzić sobie z konfliktem

określić kwestie sporne

zmniejszyć bariery komunikacyjne

zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie

Mediacja jest rzemiosłem.
Jej skuteczność zależy od uczestników ale też od profesjonalizmu mediatorów oraz
ich wysokiego poziomu wiedzy i stale nabywanych umiejętności.

Prowadzimy mediacje we wszystkich możliwych sporach

Prawo karne

wypadek komunikacyjny, pobicie, przywłaszczenie, kradzież i inne

Prawo cywilne

 zapłata, zachowek/ dział spadku, ochrona dóbr osobistych, podział majątku wspólnego, odszkodowania i zadośćuczynienie, służebność drogi koniecznej, zniesienie współwłasności
i inne

Prawo rodzinne

rozwód, sposób opieki nad dziećmi, władza rodzicielska, alimenty, kontakty, zmiana wyroku rozwodowego i inne

Sprawy z udziałem nieletnich

bójki, demoralizacja; stalking, bullying,
i inne

Prawo pracy

odszkodowanie, zapłata za godziny nadliczbowe, mobbing, uchylenie kary porządkowej i inne

Prawo gospodarcze

niezapłacone należności, nienależyte wykonanie umowy, wstrzymanie wykonalności tytułu wykonawczego, nakazanie i inne

Mediacja jest krokiem umożliwiającym skuteczne, zgodne z prawem rozwiązanie Twojego problemu!

Podejmując mediację zyskujesz:

CZAS

70% spraw po pierwszym spotkaniu kończy się ugodą.

WPŁYW

W mediacji rozwiązania są zgodne z twoim oczekiwaniem.

OSZCZĘDNOŚCI

W mediacji płacisz tylko za czas, który mediator poświęca sprawie.
A co najważniejsze, opłatę ponosisz po połowie z drugą stroną.

PODMIOTOWOŚĆ

W mediacji twój głos i twój punkt widzenia sytuacji nie są oceniane.
Liczą się potrzeby a nie paragrafy.

Jak skorzystać z mediacji

Mediacja prywatna

 1. Złóż wniosek o przeprowadzenie mediacji. Pobrany dokument wypełnij komputerowo lub czytelnym pismem.
 2. Odeślij go w formie skanu dokumentu/zdjęcia wraz z dowodem uiszczenia opłaty na adres: biuro@fiso.org.pl. W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 517 355 066.
 3. Mediator/ka skontaktuje się ze stronami celem zaplanowania spotkania.
 4. Po przeprowadzonych posiedzeniach mediacyjnych, zostanie napisany protokół oraz ugoda*.
 5. Mediator dostarcza ugodę do Sądu w celu jej zatwierdzenia/nadania klauzuli wykonalności.

  * ugodę sporządzają pełnomocnicy lub mediator w ramach odrębnej opłaty

Mediacja na zlecenie sądu, prokuratury, policji

 1. W sytuacji, gdy sprawa toczy się w sądzie (cywilnym lub karnym)prokuraturze lub na policji mogą Państwo złożyć wniosek do tych instytucji  o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. Na sali sądowej, przed prokuratorem lub policjantem można wskazać „z nazwiska” mediatorów z Gdańskiego Centrum Mediacji.
 2. Następnie listem poleconym z instytucji trafi do nas postanowienie 
  o skierowaniu sprawy do mediacji.
 3. W zależności od rodzaju udostępnionych nam danych kontaktowych (numery telefonów, maile, adresy pocztowe) mediator/ka skontaktuje się ze stronami i pełnomocnikami (jeśli występują i sąd nas o tym powiadomił) celem zaplanowania spotkania.
 4. Po przeprowadzonych posiedzeniach mediacyjnych, zostanie napisany protokół oraz ugoda.
 5. Mediator dostarcza ugodę do Sądu w celu jej zatwierdzenia/ nadania klauzuli wykonalności.

  * ugodę sporządzają pełnomocnicy lub mediator w ramach odrębnej opłaty

To Ty decydujesz, czy sprawa nadaje się do mediacji. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami!

Cennik

 1. Spotkanie informacyjne/indywidualna konsultacja/pomoc w złożeniu wniosku/wniosek o mediację – 150 zł brutto (do 1 godziny) 
 1. Mediacja w sprawach rodzinnych i tych, gdzie przedmiot sporu jest niematerialny lub nie da się go ustalić: 400 zł brutto do podziału pomiędzy strony za wspólne posiedzenie mediacyjne (do 1,5 godziny). 
 1. Mediacja w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu (tzw. WPS):
  3.1. wynosi do 40.000 zł – 400zł brutto za każde posiedzenie mediacyjne do podziału pomiędzy strony.
  3.2. wynosi powyżej 40.000 zł – wyceniamy indywidualnie i stawkę proponujemy w mailu. 
 1. Rozszerzenie zakresu mediacji lub wartości przedmiotu sporu w trakcie mediacji – powoduje konieczność ponownej wyceny usługi mediacyjnej. 
 1. Mediacja poza siedzibą Gdańskiego Centrum Mediacji, wyceniamy indywidualnie i stawkę proponujemy w mailu. 
 1. Wynagrodzenie jest płatne niezależnie od przebiegu i wyniku mediacji (od zawarcia lub nie zawarcia ugody), koszty są niezależne od faktu prowadzenia mediacji na miejscu lub “online”. 
 1. Płatność dokonywana jest przelewem z góry, czyli przed spotkaniem, by zapewnić sobie dostępność ustalonego terminu lub najpóźniej gotówką
  w dniu posiedzenia. Na prośbę stron wystawiamy faktury.  
 1. Jeśli strona mediacji jest przez sąd zwolniona z kosztów sądowych, w tym kosztów mediacji – płaci jedynie różnicę pomiędzy stawką “z rozporządzenia 1 ” a stawką centrum. Informujemy o tym szczegółowo w mailu z zaproszeniem do stron lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji (e-mail: biuro@fiso.org.pl, tel:  517 355 066).

 

Nakład pracy, jaki wykonujemy jako mediatorzy to nie tylko spotkanie ze stronami i ich pełnomocnikami. W kosztach mediacji w naszym centrum
zawiera się:
● wynagrodzenie za pracę mediatora,
● koszt utrzymania lokalu (czynsz, prąd, woda, łącze internetowe, telefon, materiały biurowe  itd.),
● przygotowanie pism, umów, konsultacje telefoniczne, korespondencja mailowa, nanoszenie poprawek w ugodzie,
● koszty wysyłki pism do sądu lub innych instytucji,
● koszt superwizji naszej pracy.

 

Prowadzimy MEDIACJE ON-LINE. Korzystamy z Google Meet.

Scroll to Top