Zespół mediatorów

Magdalena Grabarczyk-Bródka

mediatorka

Od 2003 r. pracuję jako mediator. Prowadzę mediacje z parami, które zdecydowały się rozstać lub przebudować na nowo swoje relacje.
Jestem stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
W 2007 r. założyłam Fundację Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych FISO, przy której od 2012 r. działa Gdańskie Centrum Mediacji.

Jako zawodowy mediator, każdego roku przeprowadzam około 400 mediacji (to około 1600 godzin w mediacji rocznie). Większość z nich dotyczy rodzin w sytuacji rozwodu, a co za tym idzie określenia formy opieki nad dzieckiem, wykonywania władzy rodzicielskiej, alimentacji, planów rodzicielskich, a także sytuacji bytowej (podział majątku, miejsce zamieszkania) czy też opieki naprzemiennej. Lubię myśleć, że praca mediatora jest rzemiosłem a to wymaga ciągłej nauki co sprzyja nieustającemu rozwojowi.  Z tego też powodu  uczestniczyłam w wielu szkoleniach, konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu mediacji, facylitacji, komunikacji. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności.

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przeze mnie usług mediacyjnych, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prywatnie: żona, mama Gai, miłośniczka dobrej kuchni, literatury
i ciekawych miejsc.

Barbara Marcinkowska

mediatorka

Ukończyłam studia filologiczne na Uniwersytecie Gdańskim.
Posiadam wieloletnie doświadczenie z zakresu administracji biurowej, głównie w spółkach sektora stoczniowego. Od 2012 roku związana jestem
z jedną z największych kancelarii prawnych na stanowisku office managera.
W 2021 roku uzyskałam wpis na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Stale uczestniczę w kursach i szkoleniach poszerzając wiedzę głównie w zakresie prawa rodzinnego, co przekłada się na praktyczne umiejętności prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Brałam udział m.in. w następujących w kursach, szkoleniach, konferencjach:
„Mediacja włączająca głos dziecka w praktyce” – organizator Stowarzyszenie Pelikan
„Głos dziecka w kryzysach okołorozwodowych. Wyzwania dla instytucji zaangażowanych w konflikty rodzinne” – organizator Stowarzyszenie Pelikan
„Pracodawco, pracowniku, czy wasz spór musi zakończyć się wyrokiem? Mediacja w sprawach pracowniczych” – organizator Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (RIGP)
„Przygotowanie jednostki sektora finansów publicznych do mediacji
i zawarcia ugody. Praktyczne aspekty” – organizator RIGP
„Mediacja w sprawach gospodarczych. Prostsze i tańsze prowadzenie biznesu – wyrok ostatecznością” – organizator RIGP
„Umiejętności interpersonalne” – organizator Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Prywatnie miłośniczka koni i psów. Pasjonuję się także literaturą faktu.

Scroll to Top