Umów mediacje

Jak skorzystać z mediacji

Mediacja prywatna

 1. Złóż wniosek o przeprowadzenie mediacji. Pobrany dokument wypełnij komputerowo lub czytelnym pismem
 2. Odeślij go w formie skanu dokumentu/ zdjęcia wraz z dowodem opłaty na adres: biuro@fiso.org.pl. W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 517 355 066.
 3. Mediator/ka skontaktuje się ze stronami celem zaplanowania spotkania.
 4. Po przeprowadzonych posiedzeniach mediacyjnych, zostanie napisany protokół oraz ugoda*.
 5. Mediator dostarcza ugodę do Sądu w celu jej zatwierdzenia/nadania klauzuli wykonalności.

  * ugodę sporządzają pełnomocnicy lub mediator w ramach odrębnej opłaty

Mediacja na zlecenie sądu, prokuratury, policji

 1. W sytuacji, gdy sprawa toczy się w sądzie (cywilnym lub karnym)prokuraturze lub na policji mogą Państwo złożyć wniosek do tych instytucji o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. Na sali sądowej, przed prokuratorem lub policjantem można wskazać „z nazwiska” mediatora/kę z Gdańskiego Centrum Mediacji, z którego usług chcecie Państwo skorzystać.
 2. Następnie listem poleconym z instytucji trafi do nas postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji.
 3. W zależności od rodzaju udostępnionych nam danych kontaktowych (numery telefonów, maile, adresy pocztowe) mediator/ka skontaktuje się ze stronami i pełnomocnikami 
  (jeśli występują i sąd nas o tym powiadomił) celem zaplanowania spotkania.
 4. Po przeprowadzonych posiedzeniach mediacyjnych, zostanie napisany protokół oraz ugoda*.
 5. Mediator dostarcza ugodę do Sądu w celu jej zatwierdzenia/nadania klauzuli wykonalności.

  * ugodę sporządzają pełnomocnicy lub mediator w ramach odrębnej opłaty

To Ty decydujesz, czy sprawa nadaje się do mediacji. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami!

Cennik

 1. Spotkanie informacyjne/indywidualna konsultacja/pomoc w złożeniu wniosku/wniosek o mediację – 150 zł brutto (do 1 godziny) 
 1. Mediacja w sprawach rodzinnych i tych, gdzie przedmiot sporu jest niematerialny lub nie da się go ustalić: 400 zł brutto 
  do podziału pomiędzy strony za wspólne posiedzenie mediacyjne (do 1,5 godziny). 
 1. Mediacja w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu (tzw. WPS):
  3.1. wynosi do 40.000 zł – 400zł brutto za każde posiedzenie mediacyjne do podziału pomiędzy strony.
  3.2. wynosi powyżej 40.000 zł – wyceniamy indywidualnie i stawkę proponujemy w mailu.
 1. Rozszerzenie zakresu mediacji lub wartości przedmiotu sporu w trakcie mediacji – powoduje konieczność ponownej wyceny
  usługi mediacyjnej. 
 1. Mediacja poza siedzibą Gdańskiego Centrum Mediacji, wyceniamy indywidualnie i stawkę proponujemy w mailu. 
 1. Wynagrodzenie jest płatne niezależnie od przebiegu i wyniku mediacji (od zawarcia lub nie zawarcia ugody), koszty są niezależne
  od faktu prowadzenia mediacji na miejscu lub “online”. 
 1. Płatność dokonywana jest przelewem z góry, czyli przed spotkaniem, by zapewnić sobie dostępność ustalonego terminu lub najpóźniej gotówką w dniu posiedzenia. Na prośbę stron wystawiamy faktury.
 1. Jeśli strona mediacji jest przez sąd zwolniona z kosztów sądowych, w tym kosztów mediacji – płaci jedynie różnicę pomiędzy stawką
  “z rozporządzenia 1 ” a stawką centrum. Informujemy o tym szczegółowo w mailu z zaproszeniem do stron lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem fundacji (mail: biuro@fiso.org.pl, tel:  517 355 066).

Nakład pracy, jaki wykonujemy jako mediatorzy to nie tylko spotkanie ze stronami i ich pełnomocnikami w ośrodku mediacyjnym.
W kosztach mediacji w naszym ośrodku zawiera się:
● wynagrodzenie za pracę mediatora,
● koszt utrzymania lokalu (czynsz, prąd, woda, łącze internetowe, telefon itd.),
● przygotowanie pism, umów, konsultacje telefoniczne, korespondencja mailowa, nanoszenie poprawek w ugodzie,
● koszty wysyłki pism do sądu lub innych instytucji,
● koszt superwizji naszej pracy.

 


Jeśli nie możesz się spotkać w naszym ośrodku skontaktuj się z nami, aby dopytać o szczegóły MEDIACJI ON-LINE. Korzystamy z Google Meet.

Scroll to Top